درخت تو گر بار دانش بگیرد                                    به زیر آوری چرخ نیلوفری را

*جشن فارغ التحصیلی*

یکشنبه 11 خرداد 1402

ساعت 18-14

تالار حکمت دانشگاه گیلان

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده منابع طبیعی