امور دانشجویی و فرهنگی

تربیت بدنی

سالن ورزشی بدنسازی: این سالن به مساحت ۴۰۰ مترمربع مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گیرد.

سالن ورزش رزمی: به مساحت ۲۲۵ مترمربع که برای ورزش های کاراته و آمادگی جسمانی استفاده می‌شود.

ایستگاه تندرستی: ایستگاه تندرستی در خوابگاه خواهران و به مساحت ۲۴۳ مترمربع میباشد.

زمین ورزش خوابگاه برادران: به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع که در حال آماده سازی است.

زمین والیبال و بسکتبال خوابگاه خواهران: این زمین به مساحت ۲۲۳ مترمربع مورد استفاده دانشجویان دختر قرار می‌گیرد. تجهیزات موجود شامل دستگاه‌های بدنسازی، تشک‌های مخصوص ورزش‌های رزمی، میز تنیس، انواع توپ و لوازم ورزشی و غیره… می‌باشد.