آزمایشگاه گروه مهندسی طبیعت

این آزمایشگاه با مساحت 80 مترمربع، با بهره­ مندی از یک کارشناس ارشد و دارا بودن تجهیزاتی همچون دستگاه تئودولیت، مولینه، رطوبت­ سنج، اکسیژن­متر، میکروسکوپ دو چشمی و ... در راستای برطرف نمودن نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی­ ارشد در زمینه ­های اهداف گروه مهندسی طبیعت دانشکده منابع ­طبیعی، بخش عمده­ای از دروس عملی و آزمایشگاهی این گروه را ارائه میدهد. این آزمایشگاه مجهز به وسایل و دستگاه­های مختلف اندازه ­گیری پارامترها مختلف آب و خاک (در بخش آبخیزداری) می باشد که از آن جمله میتوان به pH متر، رطوبت سنج، اکسیژن متر، EC متر، عمق یاب، مولینه و ... اشاره نمود. همچنین این آزمایشگاه با برخورداری از انواع سنگها و کانیها قادر است تا دانشجویان را به طور عملی با روشهای مختلف فیزیکی جهت شناسایی مقدماتی انواع سنگها و کانیها آشنا سازد. از دیگر توانمندی های آزمایشگاه گروه مهندسی طبیعت، مجهز بودن به سیستم های رایانه دارای نرم افزارهای تخصصی در زمینه هیدرولوژی، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی و ... که بخش عملی دروس مختلف را پشتیبانی میکند، می توان نام برد. از برنامه ­های آتی در جهت توسعه آزمایشگاه گروه مهندسی طبیعت میتوان به راه ­اندازی هرباریوم گیاهی و موزه زمین شناسی اشاره نمود.

معرفی تجهیزات آزمایشگاه گروه مهندسی طبیعت