آزمایشگاه های گروه جنگلداری

آزمایشگاه گیاه‌شناسی و درخت شناسی:
این آزمایشگاه با مساحت ۹۲ مترمربع، با بهره گیری از یک کارشناس ارشد و دارا بودن تجهیزاتی همچون میکروسکوپ‌های بینوکولار، میکروسکوپهای دو چشمی و… در دو بخش گیاهشناسی و درخت شناسی برای دانشجویان سرویس دهی می‌کند.
۱- بخش گیاهشناسی: شامل نگهداری نمونه های مرتعی و علفی در هرباریم و اجرای واحد عملی درس گیاهشناسی عمومی و گیاهشناسی(۱) برای دانشجویان رشته جنگلداری، شیلات و محیط زیست که شامل تشریح و فیزیولوژی گیاهی و سیستماتیک و نمایش نمونه¬های علفی و مرتعی ایران است.
۲- بخش درخت شناسی شامل نگهداری نمونه های درختی و درختچه‌ای و اجرای واحد عملی درس درخت شناسی(۱) و (۲) برای دانشجویان رشته جنگلداری پیوسته و ناپیوسته در بخش سیستماتیک و نمایش نمونه-های درختی و درختچه ای ایران می باشد.
در حال حاضر ۸۰۰ نمونه گیاهی در هرباریوم طبقه بندی و نگهداری می شوند که شامل ۶۰۰ نمونه علفی و ۲۰۰ نمونه درختی و درختچه ای است.

آزمایشگاه خاک‌شناسی، شیمی و زمین شناسی:
این آزمایشگاه با مساحت ۷۵ مترمربع و با قدمت ۲۰ ساله زیر نظر مسئول و کارشناس آزمایشگاه فعالیت می‌کند. این آزمایشگاه توانایی سرویس‌دهی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برای انجام عملیات دروس مرتبط و انجام امور پژوهشی را داراست.

آزمایشگاه جنگلداری:
این آزمایشگاه با مساحت ۸۰ مترمربع و بهره¬گیری از یک نفر کارشناس¬ارشد جنگلداری برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد سرویس دهی می کند.

آزمایشگاه سنجش از دور(RS) و سیستم اطلاعات جفرافیایی(GIS):
آزمایشگاه دور سنجی(RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به مساحت ۸۰ مترمربع از توانمندی‌های گروه جنگلداری محسوب می¬شود و توانایی انجام پروژه های RS و GIS در سطح دانشگاه و استانی – ملی و ارائه خدمات در زمینه عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره¬ای را دارا می‌باشد.

کارگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی:
در این کارگاه با مساحت ۱۲۰ مترمربع و دارا بودن انواع وسایل و امکانات کشاورزی از قبیل تراکتور، تیلر و دستگاههای سم پاشی و… دانشجویان با نحوه کار و چگونگی بکارگیری آنها آشنا می‌شوند. به علاوه در پروژه-های تحقیقاتی گلخانه و نهالستان، امکانات این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.