آزمایشگاه های گروه محیط زیست

آزمایشگاه سنجش آلودگی های محیط زیست:
در حال حاضر این آزمایشگاه با مساحت ۸۰ مترمربع دارای یک سری از لوازم و ملزومات اولیه آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات تخصصی مورد نیاز در کنترل آلودگی‌های زیست محیطی
که شامل: سنجش پارامترهای کیفی هوا و آب و فاضلاب و همین طور پایش آلاینده‌ها در بافت های زیستی و غیر زیستی می‌باشد.

آزمایشگاه حیات وحش و ارزیابی محیط زیست:
این آزمایشگاه در آینده‌ای نزدیک به ابزار تخصصی برای مطالعه ی حیات وحش و ارزیابی محیط زیست مجهز می گردد. در حال حاضر تعدادی دوربین شکاری و جلیقه¬ی نجات برای مطالعه و بازدیدهای میدانی در آزمایشگاه موجود می باشد.