سایر صفحات

پایان نامه‌ / رساله های در شرف دفاع

در این بخش پایان نامه ها و رساله های در شرف دفاع اطلاع رسانی خواهد گردید.

 عنوان پایان نامه/رساله

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ و ساعت دفاع

رشته و مقطع تحصیلی

1.اثر استراتژی های مختلف تطابق با غذای تجاری و شیرونومید بر شاخص های رشد، ایمنی، بیوشیمیایی، آنزیم های گوارشی و پروفایل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب لار و تاسماهی ایرانی

(Acipenser Persicus Borodin, 1897)

ایرج عفت پناه

دکتر بهرام فلاحتکار/ 

دکتر میرمسعود سجادی

دکتر مریم منصف

1402/5/23

ساعت 11

شیلات - دکتری

2.تاثیر تغذیه با سطوح مختلف Spirulina Platensis بر شاخص های رشد و ترکیبات لاشه دو کفه ای آب شیرین

(Anodonta Cygnea)

فاطمه مصطفایی دکتر حمید علاف نویریان 

دکتر بهرام فلاحتکار /

دکتر نادر شعبانی پور/

1402/6/6

ساعت 9

شیلات - کارشناسی ارشد
3.تاثیر سطوح مختلف پودر زنجبیل به شاخص های رشد، ترکیبات شیمیایی بدون شاخص های ایمنی غیراختصاصی در خرچنگ قرمز باتلاق فردین برادران نویری

دکتر حمید علاف نویریان/

دکتر مجیدرضا خوش خلق

دکتر مجید موسی پور

1402/6/18

ساعت  13

شیلات - کارشناسی ارشد
4.ارزیابی اثرات PMIX (ترکیب پلی فنولی استخراج شده از ضایعات شاه بلوط و پساب فرآوری زیتون) بر عملکرد رشد، پارامترهای ایمنی سرم و موکوس پوست و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)  انگشت قد عقیل منصوری دکتر حمید علاف نویریان/ دکتر سید حسین حسینی فر دکتر میرمسعود سجادی/ دکتر قاسم عشوری

1402/6/20

ساعت 9

شیلات - دکتری