جناب آقای دکتر سعید نادری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

 

              روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی