بستن
FA EN AR RU FR

دانشکده دریک نگاه

تعداد اعضای هیات علمی : ۳۷ نفر

تعداد دانشجویان : حدود 630 نفر

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری): حدود ۲۸۰ نفر

رشته های دایر در دانشکده : جنگلداری – شیلات – محیط زیست – مرتع و آبخیرداری

دارای خوابگاه های برادران و خواهران

مساحت زمین دانشکده : حدود ۱۴ هکتار