به استحضار علاقمندان می رساند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به صدور کارت همیار طبیعت برای افراد علاقمند به طبیعت در قالب سامانه ملی همیاران طبیعت اقدام می نماید:

hamyartabiat.few.ir

لذا علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است کارت همیار طبیعت برای کلیه ثبت نام کنندگان پس از طی مراحل قانونی از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صادر خواهد شد.