1-    بازگشایی خوابگاه ها  برای دانشجویان ورودی قدیم از تاریخ 27 شهریور 1401 است

 

2. آن عده از دانشجویانی که با خوابگاه آنان موافقت گردیده است و در بازه زمانی مشخص با ورود به سامانه بوستانhttp://stu.guilan.ac.ir  تعیین اتاق نموده ­اند. از منوی مدیریت خوابگاه، پرینت اسکان اتاق که همراه با تعهدنامه می باشد را دریافت نموده و ضمن مطالعه آن، هنگام ورود به خوابگاه، به مسئول ساعات اداری و غیراداری تحویل و کلید اتاق دریافت می نمایند. لازم بذکر است دانشجو موظف است یک نسخه از پرینت موردنظر را بعنوان مدرک شناسایی تا زمانی که درخوابگاه اسکان دارد بعنوان هویت خوابگاهی خود در اختیار داشته باشد.  

3. همه دانشجویانی که با خوابگاه آنان موافقت شده است ( افرادی که تعیین اتاق نموده و افرادی که مراجعه حضوری خواهند داشت ) تا تاریخ هفتم مهر 1401 فرصت مراجعه به خوابگاه را دارند. عدم مراجعه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از خوابگاه تلقی خواهد گردید و اداره خوابگاه ها افراد دیگری را جایگزین خواهد نمود.

4. دانشجویان بدهکار صندوق رفاه، در صورتی می توانند در خوابگاه پذیرش شوند که اجاره بهاء نیمسال های قبلی خوابگاه خود را پرداخت نمایند.  

 

**در صورت هر گونه سوال می توانید با شماره 44323024 یا 44323599 - 013 داخلی 175 تماس حاصل فرمایید.

 

امور دانشجویی دانشکده منابع طبیعی