بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آموزشی Handling risk and uncertainties in forest management

کارگاه آموزشی Handling risk and uncertainties in forest management


کارگاه آموزشی

مدیریت  ریسک و عدم اطمینان در جنگلداری

Handling risk and uncertainties in

forest management

مکان:  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - زمان:7-6  مهر1398

سخنران: دکتر  آرون لارشون(Aron Larsson)

از دانشگاه استکهلم سوئد

شنبه: 98/7/6، ساعت 10-12: Multi-objective risk modelling and decision analysis

شنبه: 98/7/6، ساعت 13-15: A New tool for Decision analysis under strong uncertainly

یکشنبه، 98/7/7، ساعت 10-12: َA case in hydro power seasonal planning

یکشنبه، 98/7/7، ساعت 13-15: Modelling workshop