بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آموزشی رفاه در ابزیان با تاکید بر رفتار شناسی و روشهای بهینه در ابزی پروری

کارگاه آموزشی رفاه در ابزیان با تاکید بر رفتار شناسی و روشهای بهینه در ابزی پروری


کارگاه آموزشی رفاه در ابزیان با تاکید بر رفتار شناسی و روشهای بهینه در ابزی پروری

 

مدرسین:

دکتر حمید علاف نویریان - عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
دکتر سعید شفیعی ثابت - عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

 

 

تاریخ برگزاری: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۸
محل برگزاری: استان گیلان - صومعه سرا - دانشگاه گیلان-دانشکده منابع طبیعی - آزمایشگاه ماهی شناسی