بستن
FA EN AR RU FR CHI

وضعیت حضور کارکنان دانشکده برمبنای وضعیت رنگ بندی کرونا

وضعیت حضور کارکنان دانشکده برمبنای وضعیت رنگ بندی کرونا


بنا به مشکل پیش آمده بر اثر ویروس کرونا، وضعیت حضور کارکنان در دانشکده بنا به وضعیت اعلام شده زرد، نارنجی و قرمز در هر هفته می باشد.

وضعیت حضور کارکنان در دانشکده