بستن
FA EN AR RU FR CHI

ضرورت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان توسط دانشجویان

ضرورت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان توسط دانشجویان


قابل توجه دانشجویان عزیز

در اجرای نامه شماره 59798/ 60 م مورخه 15/ 06/ 1400 رئیس محترم مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوئی دانشگاه در خصوص ضرورت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان توسط تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع (روزانه و شبانه ) و دانشجویان نوورود سال1400، لازم است همه دانشجویان نسبت به انجام این امر مبادرت ورزند: 

لینک سلامت روان