بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب مدل سازی بوم شناختی توسط عضو هیات علمی گروه جنگلداری

ترجمه کتاب مدل سازی بوم شناختی توسط عضو هیات علمی گروه جنگلداری


کتاب «مقدمه ای بر مدل سازی بوم شناختی» تالیف «اس.ای. جورجنسن» توسط دکتر «مهرداد قدس خواه دریایی»، عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان و «شقایق ذوالقدری»، دکتری جنگلداری ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر گردید. مدل سازی بوم شناختی یک ابزار بسیار قدرتمند در مدیریت محیط زیست و پژوهش های بوم شناختی است. بنابراین آموزش مدل سازی بوم شناختی، در کلیه علوم مربوط به مطالعات بوم شناختی، محیط زیستی و نیز مدیریت محیط زیست، امری ضروری به حساب می آید. 

 فصل اول: مدل های بوم شناختی

فصل دوم: انواع مدل های بوم شناختی

فصل سوم: مدل های زیست زمین شیمیایی

فصل چهارم: مدل های پویایی جمعیت

فصل پنجم: مدل های بوم سم شناسی

فصل ششم: مدل های مکانی

فصل هفتم: مدل های پویای ساختاری