بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات


ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

کتاب حاضر با عنوان راهنمای تخصصی مدیریت مولدین کپور معمولی و کپورماهیان چینی که توسط انتشارات سازمان خواربار جهانی ملل متحد (FAO) در سال 2020 به چاپ رسیده است، یافته‌ها و تجربیات کاربردی مناسبی را در خصوص چگونگی مدیریت مولدین، تکثیر کپورماهیان و پرورش لارو و بچه‌ماهیان این گونه‌ها ارائه داده است. این کتاب که در 2 فصل کلی نگارش شده به بحث‌هایی شامل فصل اول- راهنمای تخصصی مدیریت مولدین کپور معمولی و فصل دوم- راهنمای تخصصی مدیریت مولدین کپورماهیان چینی پرداخته است و توسط دکتر بهرام فلاحتکار عضو هیات علمی گروه شیلات و مهندس کامیار جاوید رحم‌دل کارشناس ارشد شیلات ترجمه و بوسیله انجمن علمی آبزی پروری کشور و انتشارات آموزش تحقیقات کشاورزی به چاپ رسیده است.