بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات


ترجمه کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

کتاب «زیست فناوری در آبزی پروری و شیلات: دیدگاههای ژنتیکی» تالیف «رکس.آ.دونهم» توسط دکتر «مجیدرضا خوش خلق»، دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان و «سامان فراستی»، دانشجوی دکتری شیلات ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر گردید. از چند دهه پیش که اولین سنگ های بنا امروزی اصلاح نژاد، ژنتیک و زیست فناوری در عرصه شیلات و آبزی پروری گذاشته شد، تا به امروز تلاش های بسیار زیادی در زمینة انتخاب گونه های برتر و با هدف افزایش تولید از طریق بهبود عملکرد رشد، افزایش مقاومت به بیماری ها، بهبود عملکردهای تولید مثلی و همچنین در زمینة حفظ جمعیت های در معرض خطر انقراض که در نتیجه فعالیت های انسانی تهدید می شوند، صورت پذیرفته است. با در نظر گرفتن پتانسیل بسیار بالا تولید، وجود ذخایر گونه های آبزی منحصر به فرد در بسیاری از نقاط، نیاز به شناسایی جمعیت های بومی و حفظ ذخایر بومی در کشور، پس از بررسی های فراوان و با توجه به ظرفیت ها و تجهیزات دانشگاهی، کتاب پیش رو انتخاب و ترجمه گردید. کتاب پیش رو توانایی پاسخ گویی در بسیاری از مسائل موجود در زمینة تحقیقات زیست فناوری ژنتیکی را داشته که از این لحاظ میتواند به عنوان یک کتاب مرجع برای دانشجویان و استادان محترم گروه های شیلات، زیست شناسی، کشاورزی و محیط زیست مد نظر قرار گیرد.

این کتاب در بیست و شش فصل و به همراه یک واژه نامه تخصصی به تفضیل در مورد بسیاری از مسائل ژنتیکی و با استناد به منابع علمی بسیار معتبر بحث و گفت و گو میکند. در کتاب از نقطه آغاز انجام فرایندهای اصلاح نژاد ژنتیکی تا آخرین نقاط پیشرفت علم بحث شده است که این امر امکان انتخاب روش های استفاده شده به منظور اجرای یک تحقیق علمی را میسر می سازد. عناوین برخی از فصول این کتاب عبارتند از: تاریخچه بیوتکنولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد در آبزی پروری و شیلات، تغییر فنوتیپی و تاثیرات زیست محیطی، ژنتیک پایه، صفات کیفی و به گزینی صفات کیفی، سنجش نژادی، بومی سازی و انتخاب نژاد، اندازه جمعیت، درون آمیزی، رانش ژنتیکی تصادفی و حفظ ژنتیک کیفی، ماده زایی، نرزایی، جمعیت های کلون شده و انتقال هسته ای، تلاقی درون گونه ای و ... .