بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب اطلس ناهنجاری‌های زیستی در گامتوژنز...

ترجمه کتاب اطلس ناهنجاری‌های زیستی در گامتوژنز...


ترجمه کتاب اطلس ناهنجاری‌های زیستی در گامتوژنز...

کتاب اطلس ناهنجاری‌های زیستی در گامتوژنز و مراحل اولیه رشد و نمو تاس‌ماهیان توسط آقای دکتر بهرام فلاحتکار عضو هیأت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و دکتر ساره قیاسی ترجمه و به همت انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شده است.
این کتاب در شش فصل به مسائلی پیرامون توسعه گنادی و مراحل اولیه رشد لاروی و ناهنجاری های مربوطه در تاسماهیان پرداخته است.

فایل کامل آن از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://library.guilan.ac.ir/show-content/-/asset_publisher/m7JIDjDIm9NP/document/id/3124973?p_p_state=maximized&redirect=https%3A%2F%2Flibrary.guilan.ac.ir%2Fshow-content%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m7JIDjDIm9NP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview