بستن
FA EN AR RU FR CHI

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات


تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی گروه شیلات

کتاب "شناسایی، بوم شناسی و آبزی پروری صدف های دوکفه ای غول پیکر" توسط دکتر حمید علاف نویریان عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و دکتر احسان اسدی شریف دانش آموخته دکتری شیلات این دانشکده منتشر شد. اطلاعات قابل توجهی در مورد جنبه های زیست شناسی و بوم شناسی صدف های دو کفه ای غول پیکر با اهداف تجاری سازی و امرار معاش آبزی پروران جمع آوری شده است. پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه تکنولوژی کشت و پرورش صدف های دوکفه ای غول پیکر به وجود آمده است. بنابراین شنایی و بوم شناختی این گونه و راهکارهای مناسب جهت آبزی پروری و  احیای ذخائر آن اهمیت زیادی دارد. نظر به اهمیت صدف های دوکفه ای غول پیکر، این کتاب به مباحثی چون زیست شناسی، توصیف، پرورش، تکثیر و بیماری ها پردخته است. این کتاب در 203 صفحه و توسط انتشارات حق شناس منتشر شده است