بستن
FA EN AR RU FR

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی جنگل و فرآورده های چوب

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی جنگل و فرآورده های چوب


دکتر مهرداد نیکوی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی  جنگل و فرآورده های چوب انتخاب شدند.

این نشریه که توسط دانشگاه تهران چاپ و منتشر می شود، آخرین دستاوردهای علمی در زمینه علوم مرتبط با چوب و جنگل  را منتشر می کند. اساتید و محققین علوم جنگل و صنایع چوب از دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، گیلان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور عضو هیأت تحریریه این نشریه می باشند. این موفقیت را به ایشان، اساتید و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماییم.