بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتباط با مدیران آموزش دانشکده ها و کارشناسان گروه های آموزشی

ارتباط با مدیران آموزش دانشکده ها و کارشناسان گروه های آموزشی


به منظور تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات غیر ضرور دانشجویان بالاخص در ایام کرونا و نیز کاهش تماس های تلفنی مراجعین محترم  ، امکان  ارتباط مستقیم اساتید و  دانشجویان ( به صورت ارسال و دریافت پیام)  با روسای ادارات آموزش دانشکده ها در سامانه ایسنت برقرار شده است.

ارتباط با مدیران آموزش دانشکده ها و کارشناسان گروه های آموزشی